REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

IM. ŚW. ALOJZEGO GUANELLA

PRZY CENTRUM DON GUANELLA W SKAWINIE

1.         Fundusz Stypendialny im. Św. Alojzego Guanella działa przy Centrum Don Guanella w Skawinie.

2.         Celem Funduszu jest wsparcie finansowe dla zdolnych dzieci i zdolnej młodzieży zamieszkującej
Miasto i Gminę Skawina lub uczącej się w szkołach działających na jej terenie.

3.         Majątek Funduszu tworzą darowizny dokonywane przez darczyńców, zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

4.         Stypendia będą udzielane w 3 kategoriach: Nauka, Kultura i Sztuka oraz Sport dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wypłacane będą w równych, comiesięcznych ratach, przez cały okres trwania nowego roku szkolnego, czyli przez 10 miesięcy, począwszy od września danego roku.

5.         Warunkiem ubiegania się o stypendium przez uczniów jest złożenie:

a) wypełnionego wniosku, według załączonego wzoru, będącego oryginalnym pomysłem na wykorzystanie stypendium;

b) dokumentów potwierdzających wybitne osiągnięcia w danej dziedzinie;

c) co najmniej dwóch rekomendacji wystawionych przez: dyrektora szkoły lub wychowawcę, lub nauczyciela (trenera) prowadzącego, potwierdzającej osiągnięcia kandydata i aktywność pozaszkolną.

6.         Warunkiem wzięcia udziału jest wypełnienie formularza oraz wysłanie go wraz z projektem na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pocztowy Centrum Don Guanella, ul. Leśna 5, 32-050 Skawina (z dopiskiem „Fundusz Stypendialny”), do 20 czerwca danego roku.

7.         Wnioskodawca w danym roku może aplikować tylko do jednej kategorii Funduszu.

8.         Stypendystów wyłania Kapituła Funduszu.

9.         Wyniki zostaną opublikowane do 15 września danego roku.

10.     Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

11.     Stypendysta zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji wykorzystania otrzymanych środków finansowych. W przypadku jej braku lub przeznaczania środków na inny niż zadeklarowany w projekcie cel Kapituła Funduszu może wstrzymać wypłacanie stypendium.

12.     Kontrola dokumentacji odbywać się będzie w formie kwartalnych Sprawozdań wysyłanych przez Stypendystę w formie elektronicznej. Wzór sprawozdania będzie dostarczony indywidualnie każdemu Stypendyście. Sprawozdanie powinno zawierać  potwierdzenia płatności (skany rachunków, faktur, itp.)

 

13.     W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Kapituła Funduszu.

© 2015 Guanellianie Polska