Wniosek o przyznanie stypendium (wzór)

1. Imię i nazwisko, szkoła……………………………………………………….………...…........

2. Data i miejsce urodzenia:…………………………………………….……………….……

3. Adres, nr telefonu rodzica/opiekuna, email:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. Kategoria Stypendium (zakreślić właściwe) : ¨Nauka, ¨Kultura i Sztuka, ¨Sport

5. Cel wniosku: Gdybym otrzymał(a) stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie, przeznaczył(a)bym je na:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

6. Uzasadnienie. Dlaczego to ja zasługuję na stypendium:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

7. Co osiągnę po roku otrzymywania stypendium:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

8. Dotychczasowe osiągnięcia

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu oceny wniosków o przyznanie stypendium (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883).

Skawina, dnia…………………………

                    Podpis Wnioskodawcy                                 Podpis rodzica/opiekuna

Konieczne załączniki:

2 rekomendacje osób/instytucji z dziedziny, której dotyczy projekt. (np. szkoła powszechna, szkoła muzyczna, klub sportowy, itp.)

* wniosek musi zawierać informacje prawdziwe;

* wnioski należy adresować na adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztowy: Centrum Don Guanella, ul. Leśna 5, 32-050 Skawina, z dopiskiem „Fundusz Stypendialny”

 

 

 

 

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

IM. ŚW. ALOJZEGO GUANELLA

PRZY CENTRUM DON GUANELLA W SKAWINIE

1.         Fundusz Stypendialny im. Św. Alojzego Guanella działa przy Centrum Don Guanella w Skawinie.

2.         Celem Funduszu jest wsparcie finansowe dla zdolnych dzieci i zdolnej młodzieży zamieszkującej
Miasto i Gminę Skawina lub uczącej się w szkołach działających na jej terenie.

3.         Majątek Funduszu tworzą darowizny dokonywane przez darczyńców, zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

4.         Stypendia będą udzielane w 3 kategoriach: Nauka, Kultura i Sztuka oraz Sport dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wypłacane będą w równych, comiesięcznych ratach, przez cały okres trwania nowego roku szkolnego, czyli przez 10 miesięcy, począwszy od września danego roku.

5.         Warunkiem ubiegania się o stypendium przez uczniów jest złożenie:

a) wypełnionego wniosku, według załączonego wzoru, będącego oryginalnym pomysłem na wykorzystanie stypendium;

b) dokumentów potwierdzających wybitne osiągnięcia w danej dziedzinie;

c) co najmniej dwóch rekomendacji wystawionych przez: dyrektora szkoły lub wychowawcę, lub nauczyciela (trenera) prowadzącego, potwierdzającej osiągnięcia kandydata i aktywność pozaszkolną.

6.         Warunkiem wzięcia udziału jest wypełnienie formularza oraz wysłanie go wraz z projektem na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pocztowy Centrum Don Guanella, ul. Leśna 5, 32-050 Skawina (z dopiskiem „Fundusz Stypendialny”), do 20 czerwca danego roku.

7.         Wnioskodawca w danym roku może aplikować tylko do jednej kategorii Funduszu.

8.         Stypendystów wyłania Kapituła Funduszu.

9.         Wyniki zostaną opublikowane do 15 września danego roku.

10.     Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

11.     Stypendysta zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji wykorzystania otrzymanych środków finansowych. W przypadku jej braku lub przeznaczania środków na inny niż zadeklarowany w projekcie cel Kapituła Funduszu może wstrzymać wypłacanie stypendium.

12.     Kontrola dokumentacji odbywać się będzie w formie kwartalnych Sprawozdań wysyłanych przez Stypendystę w formie elektronicznej. Wzór sprawozdania będzie dostarczony indywidualnie każdemu Stypendyście. Sprawozdanie powinno zawierać  potwierdzenia płatności (skany rachunków, faktur, itp.)

 

13.     W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Kapituła Funduszu.

Dekalog RMG

1) Zdolności, które posiadasz i dary natury oraz łaskę, którą otrzymałeś są twoim prawdziwym bogactwem. Nie zakopuj twoich talentów, ale daj jak najwięcej z siebie, aby być prawdziwie tym, kim jesteś.

2) Szkoła jest nie tylko obowiązkiem, ale także darem; jest nie tylko otrzymywaniem wiedzy, ale także jej podbojem; jest nie tylko wysiłkiem, ale także radością. Podejdź do swoich obowiązków szkolnych jak do rzeczy, którą się zdobywa i uczyń to z miłością; trud przemieni się w radość.

3) To, co siejesz, zbierzesz: rezultaty będą proporcjonalne do twego zaangażowania: zdolności na jakimkolwiek polu nie kupisz, ale możesz je zdobyć tylko przez systematyczne rozwijanie z  poświęceniem i odpowiedzialnością.

4) Kierownictwo twoich rodziców, nauczycieli i wychowawców jest znakiem, że pragną twego dobra. Zaakceptuj to i uczyń skarbem, jeżeli chcesz dobra dla siebie. Normy, które są ci dane, nie są ograniczeniem twojej wolności, ale są wyznaczoną drogą, która pewnie i szybko doprowadzi Cię do dojrzałości.

5) Trudności mogą stać się okazją do twojego wzrostu, bowiem być mocnym znaczy stanąć do konfrontacji z nimi i je przezwyciężać.

6) Bądź panem twych uczuć, twych słów, twoich reakcji i sentymentów. Jeżeli bowiem nie potrafisz kontrolować samego siebie, to niczego nie zdobędziesz.

7) Więcej radości przynosi dawanie niż otrzymywanie; egoizm czyni nieszczęśliwym Ciebie i  innych.

8) Szanuj innych zawsze i za wszelką cenę. To oznacza mieć osobowość. Inni są twoim szczęściem: traktuj ich wszystkich jak przyjaciół, a świat zewnętrzny stanie się twoim domem.

9) Słuchanie i milczenie jest czasem, który poświecony jest dla nas samych. Kto nie ma czasu dla siebie, nie może poznać siebie ani swojej wartości.

10) Jezus i Ewangelia nie są jedną z wielu rzeczy albo dowolną propozycją - są fundamentem każdej innej rzeczy i każdej wartości. Kochaj ze szczerym sercem i wielką miłością Najświętszą Maryję Pannę, Matkę czułą i troszczącą się o twoje życie. Powierz się Jej, a Ona Cię wysłucha. Módl się, jeżeli chcesz rozumieć życie i cieszyć się nim.

Św. Alojzy Guanella

Alojzy Guanella urodził się 19 grudnia 1842 roku w małej miejscowości Fraciscio (Campodolcino) we Włoskich Alpach. Był jednym z trzynaściorga rodzeństwa. 8 kwietnia 1852 r. Luigi przystąpił do I Komunii św. Kiedy wyszedł z kościoła, poszedł samotnie w stronę gór, żeby pomodlić się. Zmęczony, postanowił odpocząć. Z drzemki wyrwał go głos; zobaczył przed sobą Panią (nigdy nie przyznał się później, że ujrzał Maryję), która powiedziała: "Gdy już będziesz dorosły, zrobisz to wszystko dla biednych" i ukazała przyszłe zadania.

Mając żywo w pamięci te obrazy, rozpoczął naukę. Wikary z rodzinnej wioski nauczył go czytać i pisać. Naukę kontynuował w szkole podstawowej w Pianazzo. W latach 1854-1860 uczył się w Kolegium Gallio w Como. Tutaj otrzymał gruntowną formację religijną i naukową. W 1860 roku wstąpił do niższego seminarium duchownego, a po dwóch latach filozofii rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym św. Abondiusza w Como. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 1866 roku.


Diecezja miała wówczas mało kapłanów, dlatego Alojzy zaraz po święceniach otrzymał parafię w Savogno. Utworzył tu szkołę parafialną i zdobył dyplom nauczyciela, by mógł w niej uczyć. Z całym zapałem zabrał się do ożywienia ducha religijnego w zaniedbanej od lat parafii. To jednak zwróciło nań uwagę kół antyklerykalnych. Zaczęto go szykanować, odebrano mu prawo nauczania, zaczęto na każdym kroku stawiać gorliwemu kapłanowi przeszkody, aż wreszcie zupełnie sparaliżowano jego poczynania. Na swoją prośbę zwolniony przez biskupa, udał się do Turynu i przez cały rok pomagał św. Janowi Bosko w jego pracy nad opuszczoną młodzieżą (1875).


Kiedy powrócił do swojej diecezji, biskup powierzył mu parafię w Traona. I tutaj Alojzy otworzył szkołę parafialną, ale władze zmusiły go, by ją zamknął. Wymusiły ponadto na biskupie, by zwolnił Alojzego z parafii. Biskup przeniósł go wówczas do górskiej parafii w Olmo, odciętej od świata. I tu jednak władze wymusiły zwolnienie go z obowiązków. Wtedy Alojzy objął kierownictwo tamtejszego szpitala - przytułku dla starców. Władze nie dały mu jednak spokoju i musiał przenieść się do Como. Wystawił szpital, który na wzór św. Józefa Kottolengo nazwał "Małym Dziełem Opatrzności". W roku 1890 miał już w nim ponad 200 niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Wprowadził regulamin podobny do tego, jaki ustanowił w swoim dziele św. Józef. Okazało się, że na te czasy dzieło było opatrznościowe. Zaczęto domagać się od Guanelli więcej takich placówek. Do tego zaś potrzeba było odpowiedniego personelu. Alojzy założył więc dwie nowe rodziny zakonne: Sług Miłości i Córek Maryi Matki Bożej Opatrzności.

W 1905 r. Kalabrię nawiedziło straszliwe trzęsienie ziemi. W roku 1908 podobne nieszczęście spotkało Messynę. Alojzy ze swoimi duchownymi synami i córkami pospieszył natychmiast z ofiarną pomocą. Bezdomnych przygarniał w prowizorycznych barakach, karmił i odziewał. Idąc śladem św. Jana Bosko, otwierał domy i przytułki-sierocińce dla bezdomnej młodzieży. Organizował szkoły elementarne, zawodowe, dzienne i wieczorowe, a także oratoria-świetlice. W czasie I wojny światowej zakładał nowe placówki dobroczynne. Od władz państwowych w Como otrzymał w nagrodę złoty medal "za dobrodziejstwa filantropijne" (1915). Pod koniec życia założył bractwo "śmierci św. Józefa", które miało za cel modlić się za konających. Papież Pius XI nazwał go "Garibaldim miłosierdzia".
24 października 1915 r. zmarł w wieku 73 lat. Papież Paweł VI w roku 1964 wyniósł go do chwały błogosławionych. Jego kanonizacji dokonał papież Benedykt XVI w dniu 23 października 2011 r.

Dzieło św. Alojzego Guanella jest dziś obecne w 21 krajach na całym świecie.

Czym jest Ruch Młodzieży Guanelliańskiej?

Ruch Młodzieży Guanelliańskiej (RMG) to grupa młodych ludzi, którzy zafascynowani są ścieżką świętości wyznaczoną przez św. Alojzego Guanella. Łączy ich jedna pasja: życie, we wszystkich swoich formach; jedna reguła: Ewangelia Jezusa Chrystusa; jedno marzenie: szczęście wszystkich ludzi, zwłaszcza ubogich, dzieci, starszych i niepełnosprawnych; jeden styl: duchowość młodych guanellianów.

Celem RMG jest współuczestnictwo w charyzmacie Księdza Guanella wraz z kapłanami i braćmi (Sługami Miłości), z siostrami (Córkami Maryi Matki Bożej Opatrzności), ze Współpracownikami Guanelliańskimi oraz ze wszystkimi innymi, których łączy guanelliański charyzmat, a także uczestnictwo w głoszeniu Ewangelii Miłości poprzez różnorodną działalność formacyjną i posługę (np. wolontariat).

Najważniejszym momentem, w którym okazuje się przynależność do RMG jest codzienność, ze swoimi blaskami i cieniami. To właśnie tam najpełniej można świadczyć o darze miłości, jaki Bóg wlał w serce człowieka i o jego trosce o wszystkich ludzi, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących.

W ciągu roku organizowane są oczywiście spotkania, które umacniają guanelliańską tożsamość i łączą młodzież coraz silniejszymi więzami przyjaźni i przynależności. 

© 2015 Guanellianie Polska